Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) поширюється на всю інформацію, яку ТОВ НПО «СТАРЛАЙН» (далі - СтарЛайн) може отримати про користувача мережі Інтернет (далі - Користувач) під час використання ним будь-якого з продуктів СТАРЛАЙН, в тому числі послуг, сервісів, сайтів і додатків (далі - Сервіси).

Використання Сервісів СтарЛайн означає безумовну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки персональної інформації. У разі незгоди Користувача з цією Політикою і умовами обробки його персональної інформації, Користувач повинен відмовитися від використання Сервісів СтарЛайн.

 1. Яку персональну інформацію збирає і обробляє СтарЛайн
  1. СтарЛайн збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для якісного та своєчасного надання послуг, в тому числі забезпечення високого рівня безпеки Користувачів.
  2. Під персональними інформацією розуміються будь-які дані, що відносяться до певного або визначається на підставі їх фізичній особі.
  3. У цій Політиці термін «персональна інформація Користувача» означає:
   1. Інформація про Користувача, яку він надає про себе в процесі використання Сервісів або при створенні облікового запису, в тому числі персональні дані користувача. Необхідна для роботи Сервісів інформація позначена спеціальним символом (*) або форматуванням. Необов'язкова інформація надається Користувачем самостійно і добровільно на свій розсуд.
   2. Інформація, автоматично надходить в Сервіси СтарЛайн від встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі час доступу, адреса і ім'я запитуваної інтернет ресурсу СтарЛайн, інформація про пристрій Користувача і його IP-адресу, інформація про програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється доступ до Сервісів СтарЛайн і інформація з cookie.
  4. Персональна інформація, яку надає Користувач, не перевіряється СтарЛайн на достовірність.
 2. Для чого СтарЛайн збирає і обробляє інформацію
  1. Ідентифікація та надання персоналізованих Сервісів СтарЛайн;
  2. Якісне обслуговування при обробці запитів і заявок від Користувача;
  3. Направлення Користувачу сповіщень та інформації, що відносяться до використання Сервісів СтарЛайн;
  4. Проведення статистичних досліджень на основі знеособлених даних.
 3. Як СтарЛайн використовує персональну інформацію Користувачів
  1. При обробці персональних даних СтарЛайн керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».
  2. СтарЛайн не розголошує персональну інформацію користувачів та зберігає її конфіденційність, крім випадків коли Користувач добровільно дозволяє її використовувати для отримання нових Сервісів або поліпшення якості послуг.
 4. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам
  1. СтарЛайн зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних Сервісів.
  2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.
  3. СтарЛайн вправі передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
   1. Користувач висловив згоду на такі дії;
   2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;
   3. Передача передбачена російським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
   4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
   5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів СтарЛайн або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угода Сервісів СтарЛайн, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.
   6. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням СТАРЛАЙН.

СтарЛайн має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення. Питання та пропозиції слід надсилати в Федеральну Службу Підтримки СтарЛайн.

Дата публікації: 30.03.2016 р.